Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Podpisanie Umowy Partnerskiej w sprawie powołania Klastra

Do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji przystąpiło 25 partnerów, wśród nich: uczelnie wyższe we Wrocławiu, jednostki administracji samorządowej, podmioty gospodarcze działające w branży informatycznej (IT) oraz instytucje finansowe korzystające z technologii informatycznych. Roli koordynatora Wspólnoty Wiedzy i Innowacji podjęła się Politechnika Wrocławska.
Członkowie - Założyciele Wspólnoty Wiedzy i Innowacji:

 1. Politechnika Wrocławska
 2. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 3. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Uniwersytet Wrocławski
 6. Gmina Wrocław
 7. Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 8. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
 9. BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 10. COMARCH S.A.
 11. CONTIUM S.A.
 12. FUNDACJA "MANUS"
 13. HUMAN DIALOG
 14. IMG Polska Sp. z o.o.
 15. INNOVATION TECHNOLOGY GROUP S.A.
 16. INSERT Sp. z o.o.
 17. KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
 18. Microtech International Ltd. Sp. z o.o.
 19. PYTON Management Sp. z o.o.
 20. Siemens Sp. z o.o.
 21. TETA S.A.
 22. TietoEnator RTS. Sp. z o.o.
 23. VOLVO Polska Sp. z o.o.
 24. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 25. Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Wspólnota Wiedzy i Innowacji jest otwarta na przyjęcie nowych członków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Klastra organizacje studenckie, podmioty gospodarcze i instytucje związane z branżą IT oraz korzystające z technik informacyjnych i komunikacyjnych.

news, 2007-06-05