Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Projekty zespołowe - zaproszenie dla firm

Jak co roku zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania tematów prac, które studenci Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej będą mogli rozwijać w ramach prac zespołowych. Projekt zespołowy jest świetną okazją do rozpoczęcia współpracy ze studentami, która moze być kontynuowana w przyszłości w ramach praktyk studenckich, prac inżynierskich oraz projektów badawczo-rozwojowych. 

W ramach prac zespołowych liczymy na Państwa inspirację (poprzez zgłoszenie tematów), udzielanie konsultacji, wspólny nadzór merytoryczny i udział w zajęciach, aż po udział w Konferencji Projektów Zespołowych, będącej finałem całosemestralnej pracy. 

W zamian oferujemy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami i pracownikami Politechniki Wrocławskiej, możliwość kontynuowania współpracy oraz promocję Państwa firmy w społeczności akademickiej. 

Harmonogram prac zespołowych:

do 31 stycznia 2022 r. - rejestracja propozycji tematów projektów (pierwszy termin)

do 4 lutego 2022 r. - publikacja tematów projektów, promocja tematów wśród studentów

do 18 lutego 2022 r. - rejestracja propozycji tematów projektów (drugi termin)

28 lutego do 22 czerwca 2022 r. - realizacja projektów

27 czerwca 2022 r. - Konferencja Projektów Zespołowych (KPZ) - podsumowanie tegorocznej edycji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

e-mail: kpz@pwr.edu.pl

kpz.pwr.edu.pl

dr inż. Maciej Nikodem (opiekun KPZ) tel. 71 320 28 73, e-mail: Maciej.Nikodem@pwr.edu.pl

  

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2022-01-17