Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Cyberbezpieczeństwo - staże dla studentów

Firmy zainteresowane zatrudnieniem studentów w ramach staży dot. cyberbezpieczeństwa zachęcam do kontaktu: Dorota.Taraszewska-Zalipska@pwr.edu.pl

Oferta współpracy jest bardzo atrakcyjna, staże odbywają sie w ramach projektu NCBiR „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”. 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej (dawny Wydział Elektroniki) od 2019 roku realizuje projekt „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania przez Politechnikę Wrocławską w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską i realizowany jest we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

Jednym z zadań projektu jest realizacja wysokiej jakości 100 staży zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych z kierunku Cyberbezpieczeństwo. W drugiej edycji staży (rok 2022) mamy do rozdysponowania 61 miejsc stażowych.

Na każdego stażystę przypadają 3 miesiące stażu w łącznym wymiarze 360 godzin (min. 20 godz. stażu tygodniowo). W projekcie przewidziano wynagrodzenie dla stażysty, ubezpieczenie, koszty medycyny pracy (opłaca Politechnika Wrocławska ze środków projektu) oraz opiekę pracownika ze strony Pracodawcy.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, wskazanym i preferowanym sposobem przeprowadzenia staży jest forma zdalna lub hybrydowa (stacjorana+zdalna).

Więcej informacji na stronie www.cyberbezpieczenstwo.pwr.edu.pl

 

Tegoroczna edycja staży (wakacje 2021) okazała się bardzo satysfakcjonująca dla firm i studentów. Wielu z nich otrzymało propozycje pracy w firmach realizujacych staże. Warto więc dołączyć do grona zadowolonych firm i już dzis zgłosić swój akces do programu. Jest to doskonała forma promocji wśród studentów oraz możliwość pozyskania nowych wartościowych pracowników.

Zapraszam do kontaktu, 

Dorota Taraszewska-Zalipska

Koordynator ds staży w projekcie "Cyberbezpieczństwo dla gospodarki przyszłości"

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-10-04