Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Informatyczne Systemy Automatyki - PWr otwiera nowy kierunek studiów

Ruszyła rekrutacja na kierunek "Informatyczne Systemy Automatyki" na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jest to nowa pozycja w ofercie edukacyjnej Politechniki.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Na kierunku kształceni są informatycy, którzy – oprócz wiedzy podstawowej – specjalizują się w zakresie użytkowania, projektowania i programowania cyfrowych systemów automatyki, sieci i telematyki przemysłowej, systemów optymalizacji i sterowania, z wykorzystaniem sterowników mikroprocesorowych, sztucznej inteligencji, sieci neuronowych (w tym sieci głębokich) oraz metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Specjalności pokrywają szeroki zakres technologii informacyjnych i ich zastosowań w automatyce, od systemów pozyskiwania informacji, przetwarzania jej w decyzje aż po przechowywanie informacji w specjalizowanych bazach danych i obrazów. Zastosowania tej wiedzy obejmują: informatyzację, automatyzację i cyberbezpieczeństwo procesów technologicznych oraz monitorowania jakości produkcji, projektowanie warstwy inteligentnej budynków, modelowanie i optymalizacje złożonych systemów produkcyjnych, transportowych oraz wymianę informacji przez sieci.


ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze informatyka. Specjalizuje się  w projektowaniu i obsłudze warstwy informatycznej procesów produkcyjnych. Absolwent może podjąć pracę w przemyśle, w firmach informatycznych, w tym typu start-up, prowadzenia własnej działalności, pełnienia funkcji menedżera systemów informatycznych w firmach produkcyjnych i logistycznych, a także uczestniczenia w zespołach naukowych i badawczo-wdrożeniowych.

Perspektywy zawodowe:

  • programista C, C++, C#, Java, Python, tester, lider zespołów programistycznych,
  • specjalista w zakresie projektowania i uczenia sieci neuronowych, klasyfikatorów oraz systemów wizyjnych,
  • specjalista sterowania procesami technologicznymi,
  • specjalista optymalizacji procesów Przemysłu 4.0,
  • programista sterowników PLC i systemów DCS,
  • szef lub członek zespołu planowania i monitorowania jakości produkcji.

SPECJALNOŚCI - Studia I i II stopnia

Komputerowe Systemy Sterowania 

Kształcenie na studiach I stopnia obejmuje metody i środki informatyki dla sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania, utrzymania systemów automatyki z wymianą informacji poprzez sieci informatyczne oparte na standardowych protokołach transmisji danych, akwizycji danych pomiarowych, ich archiwizacji i wizualizacji. Studenci nabywają umiejętności twórczego projektowania cyfrowych układów automatyki oraz zespołowego rozwiązywania zagadnień aplikacyjnych. Absolwent poznaje metody i języki programowania sterowników oraz stacji operatorskich, zasady projektowania i aplikacji interfejsów programowych i sprzętowych między urządzeniami a otoczeniem, metodologię tworzenia systemów inteligentnego, rozproszonego sterowania procesami, budynkami i miastami.

Na II stopniu kształcenie obejmuje metody i środki informatyki konieczne do projektowania cyfrowych systemów sterowania, rozwiązywania zadań optymalizacji i wykorzystania technik sztucznej inteligencji w sterowaniu procesami. Studenci nabywają umiejętności projektowania i realizacji cyfrowych urządzeń automatyki, telemetrii i zdalnego serwisu z uwzględnieniem aspektów innowacyjności i uwarunkowań biznesowych. Absolwenci doskonalą umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii automatyzacji opartych na wymianie informacji za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym cyfrowych rozproszonych systemów sterowania, oraz zapewnienia i zwiększania wieloaspektowego bezpieczeństwa oraz niezawodności komputerowych systemów sterowania.

ZastosowaniaTechnologii Informacyjnych

Specjalność zapewnia absolwentom wykształcenie w zakresie stosowania nowoczesnych  technologii  informacyjnych  w systemach informatycznych automatyki z uwzględnieniem zagadnień projektowania systemów (platformy programistyczne, systemy wbudowane, obiektowe i rozproszone bazy danych, przetwarzanie równoległe i programowanie systemów mobilnych), problemów uczenia sieci neuronowych (w tym sieci głębokich) oraz wykorzystania zaawansowanych metod przetwarzania i uczenia rozpoznawania obrazów.  Kształcenie na tej specjalności obejmuje też systemy wspomagania decyzji i problemy zarządzania zasobami informatycznymi. Studenci tej specjalności mają możliwość odbywania zajęć i realizacji prac dyplomowych w unikatowym laboratorium Monitorowania i sterowania jakością produkcji za pomocą systemów wizyjnych, korzystających z pełnego spektrum kamer od podczerwieni do ultrafioletu i wyspecjalizowanego oprogramowania.

Inteligentne Systemy Przemysłu 4.0

Kształcenie obejmuje narzędzia programistyczne, metody i algorytmy do zarządzania, wspomagania decyzji i sterowania w ujęciu Przemysłu 4.0 – Inteligentnych Fabryk (Smart Factories) przy użyciu: systemów i sieci komputerowych, systemów wbudowanych, mobilnych, wizyjnych, sieci neuronowych, uczenia i widzenia maszynowego oraz robotów kooperujących. Student specjalności Inteligentne Systemy Produkcyjne  ma możliwość poznania wielu nowatorskich i zaawansowanych technologii i rozwiązań z obszaru IT wykorzystywanych w nowoczesnych systemach przemysłowych, w tym m.in. przemysłowy internet rzeczy, chmury obliczeniowe, cyberbezpieczeństwo oraz mikroserwisy. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze informatyka odpowiedzialnego za obsługę procesów produkcyjnych oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach produkcyjnych i logistycznych.


Zastosowania Inżynierii Komputerowej

Zasadniczą intencją przy określeniu katalogu kursów na specjalności  jest wykształcenie specjalisty łączącego w sobie dwa rodzaje kompetencji: wysokiego poziomu umiejętności programistycznych w zakresie większości wiodących obecnie narzędzi (C#/C++, Python, Java, Oracle/SQL, Matlab, technika mikroprocesorowa, układy FPGA) oraz znajomości metod matematyki oraz statystyki stosowanej, pozwalających na analizę danych i budowę modeli, umożliwiających symulację i informatyzację rzeczywistych procesów.
Uniwersalny/interdyscyplinarny charakter wiedzy  w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami  daje absolwentowi wyjątkowo szerokie możliwości i swobodę na rynku pracy.

W rezultacie, student specjalności zdobywa ogólną wiedzę i umiejętności informatyczne w tym w zakresie automatyki obejmujące: uczenie i widzenie maszynowego oraz przetwarzanie informacji, modelowanie, identyfikację i symulację systemów przemysłowych oraz informatycznych, sterowanie i adaptacyjne podejmowanie decyzji.

Absolwent - poznając na I stopniu podstawowe pojęcia i algorytmy z tych dziedzin i pogłębiając je na stopniu IIo podstawy teoretyczne i zagadnienia zaawansowane, przygotowany jest do pracy w przemyśle, w firmach informatycznych,  w tym typu  start-up, prowadzenia własnej działalności, a także uczestniczenia w zespołach naukowych i badawczo-wdrożeniowych.


Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-05-20