Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

MINE THE GAP - program z funduszy H2020

W ramach projektu Mine the gap (H2020) istnieje możliwość dofinansowania działań dla MŚP z branży wydobywczej oraz surowcowej. 

Cel:  wparcie innowacyjności MŚP z sektora wydobywczego i surowcowego dla poprawy ich efektywności, zmniejszenia energo-  i surowcochłonności, ograniczenia negatywnego wpływu na środowiska m.in. dzięki wykorzystaniu nowych modeli biznesowych, technologii cyfrowych, rozwiązań przemysłu 4.0, nowych technologii w przemyśle.

Dla kogo: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa związane z branżą wydobywczą i surowcową

Wysokość  wsparcia dla przedsiębiorstwa od 25 000 do 50000 euro

Typ wsparcia – Voucher w formie ryczałtu

Dofinansowanie - 100 % kosztów kwalifikowalnych

Rodzaje projektów  :

  • zaprojektowanie i wdrożenie prototypu / weryfikacji koncepcji w celu wykazania wykonalności proponowanego rozwiązania
  • zaprojektowanie i wdrożenie prototypu / weryfikacji koncepcji w celu wykazania wykonalności proponowanego rozwiązania
  • projekty partnerskie na zasadzie provider-adopter technologii max 3 członków konsorcjum.

Kluczowe obszary dla potencjalnych projektów:  Nowe i innowacyjne technologie związane wydobyciem i przetwórstwem surowców, technologie ekologiczne i pro-środowiskowe, nowe modele GOZ dla branży surowcowej, nowe technologie oraz rozwiązania przemysłu 4.0 dla branży surowcowej, dygitalizacja, symbioza przemysłowa, nowe metody przetwarzania i wydobycia, zaawansowane kompetencje dla firm.

Co można sfinansować:  wynagrodzenia personelu, podwykonawstwo, podróże, sprzęt i materiały eksploatacyjne.

Projekty powinny być realizowane z partnerami z obszarów sektorów: ICT, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność zasobów / zrównoważony rozwój, zielona technologia i zaawansowana produkcja.

Jak aplikować:

Open Calls – Mine the gap (h2020-minethegap.eu)

Zgłoszenia mozna kierować na adres: s.pycinski@klastrodpadowy.com

Więcej informacji: https://klasterodpadowy.com/projekty-i-inicjatywy/mine-the-gap-projekt/

https://h2020-minethegap.eu

lub skontaktować się z: a.zdanowicz@klasterodpadowy.coms.pycinski@klasterodpadowy.com

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-04-15