Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

ProjektKonferencja Prac Zespołowych

Studenci Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej po raz dziewiaty przystąpią do Projektu Prac Zespołowych. Ideą projektu jest zmierzenie się z realnym/potencjalnym problemem firmy w dziedzinie IT, automatyki, elektroniki, robotyki itp. i znalezienie optymalnego rozwiązania.  Zaproszenie do udziału w projekcie kierujemy w szczególności do firm:

  • zainteresowanych rozwiązaniem problemów w obszarach: IT, automatyka, robotyka, elektronika i pokrewne,
  • chętnych do współpracy ze studentami przez okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) w ramach zaproponowanych przez firmę projektów,
  • których zaangażowanie w projekt wyniesie 8-10 godzin miesięcznie (w tym możliwe spotkania zdalne).

Ze strony Politechniki Wrocławskiej w projekt angażujemy:

  • zespoły projektowe 3-5 osobowe,
  • studentów 3 roku studiów inżynierskich, będących około 9 miesięcy przed końcem studiów,
  • opiekuna merytorycznego, który pomoże doprecyzować temat pracy oraz "prowadzić będzie" studentów do rozwiązania problemu.

Udział firmy w projekcie jest bezpłatny. Zgłosić można kilka projektów. Firma może ufundować drobne nagrody za prace studentów.

Na propozycje projektów czekamy do 19 lutego, tak aby możliwe było poinformowanie o nich studentów i sprawne rozpoczęcie realizacji z końcem lutego 2021 r. Spodziewamy się, że większa część projektów będzie realizowana w trybie zdalnym. Liczymy jednak na to, że ich czerwcowe podsumowanie będziemy mogli zrealizować w formie stacjonarnej – już teraz szykujemy się do organizacji Konferencji Projektów Zespołowych w formie tradycyjnej.

Propozycje można zgłosić e-mailowo na adres kpz@pwr.edu.pl. Na stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy. Prosimy o możliwie obszerne i szczegółowe opisanie zakresu projektu, planowanych prac i wykorzystywanych technologii. Informacje te zostaną opublikowane na stronie Konferencji wraz z logo Firmy. Już zgłoszone propozycje są na stronie www  - można się zainspirować :)

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z opiekunem przedsięwzięcia panem dr Maciejem Nikodemem.
e-mail: maciej.nikodem@pwr.edu.pl 
tel.: +48 691-073-414
Konferencja Projektów Zespołowych
Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska
www: http://kpz.pwr.edu.pl
e-mail: kpz@pwr.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/KPZatPWr

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-02-04