Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Komercjalizacja wynalazków i transfer innowacyjnych technologii, 19-21 maja 2021, Warszawa

Zapraszamy do udziału w Strefie Innowacji i Wynalazków podczas Targów ELEKTROTECHNIKA 2021, 29. Targi ŚWIATŁO 2021 i 26. Targi AUTOMATICON 2021 (19-21 maja 2021 r., Warszawa)


Strefa Innowacji i Wynalazków jest organizowana w ramach największego spotkania branży elektrotechnicznej, teletechnicznej, elektroniki oraz automatyki przemysłowej.
Celem tego przedsięwzięcia jest komercjalizacja wynalazków i transfer innowacyjnych technologii na potrzeby różnych gałęzi gospodarki - od przemysłu do medycyny.
Wystawcy Strefy mogą prezentować zarówno wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym, jak też już gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.

Strefa skierowana jest do:
*jednostek i instytutów naukowych oraz Centrów Transferu Technologii
*start-upów i spin-offów
*wynalazców oraz innowatorów
*inwestorów, funduszy inwestycyjnych, aniołów biznesu
*inkubatorów, centrów badawczo-rozwojowym, jednostek otoczenia biznesu
*wszystkich podmiotów wspierających innowacje

Strefa obejmuje:

*Konkurs wynalazków oraz rozwiązań innowacyjnych, w którym niezależna komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
*Konferencję "Innowacje i wynalazki dla przemysłu i biznesu 2021", której audytorium złożone będzie z inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu i instytucji wspierających biznes i innowacyjność
*Spotkania z inwestorami, przedstawicielami przemysłu, decydentami oraz władzami samorządów
*Prezentację wynalazków na stoiskach oraz na konferencji naukowej

Strefa Innowacji i Wynalazków organizowana jest w Warszawie, na terenie nowoczesnej hali EXPO XXI, gdzie w jednym miejscu i czasie, w dniach 19-21 maja odbędą się 19. Targi ELEKTROTECHNIKA 2021, 29. Targi ŚWIATŁO 2021 i 26. Targi AUTOMATICON 2021. Będzie to wielkie i prestiżowe wydarzenie organizowane w 2021 roku.

W razie zainteresowania udziałem i warunkami prezentacji własnych rozwiązań, organizatorzy proszą o kontakt z poniższym pracownikiem: 
Konrad Mirowski
Specjalista ds. obsługi klienta
tel: 572 326 649
e-mail: konrad.mirowski@agencjasoma.pl
www.elektroinstalacje.pl(http://www.elektroinstalacje.pl)

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-01-18