Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Covid-19 - Finansowanie prac B+R (Szybka ścieżka NCBiR)

Przypominamy, że do końca 2020 r. można składać wnioski na dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i minimalizacji skutków wirusa SarsCov-2 i Covid-19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka – Koronawirusy.

Szczegóły w linku do strony

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2020-10-26