Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Rusza VII edycja programu "MOZART"

Szanowni Państwo, Partnerzy w Klastrze ICT

 

RUSZA VII EDYCJA PROGRAMU „MOZART” propagująca współpracę „NAUKI z BIZNESEM”Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2018/2019).

Program finansowany przez Miasto Wrocław opiera się na projektach realizowanych przez naukowców w partnerstwie z firmami działającymi na terenie Wrocławia. Priorytetem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta, które będą powstawać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw wspieranych przez naukowców – m.in. poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innowacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy.


Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12). Dotąd w ramach Programu dofinansowanych zostało 165 partnerstw naukowo-biznesowych.  

Partnerstwa te realizowały autorskie projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, a często też miały wpływ na działalność naukową i dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
ZAPROSZONE SĄ PARTNERSTWA:

·        naukowców ze stopniem co najmniej doktora zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego, bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego oraz

·        firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o pracę.W RAMACH VII EDYCJI PROGRAMU:


·        Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;
·        projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy;
·        wsparcie finansowe Miasta (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw
·        dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań;
·        wartością dodaną projektów jest pozytywny wpływ na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwość kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.


WNIOSKI O DOFINANSOWANIE – ZGŁOSZENIA:


·        wnioski o dofinansowanie partnerstwa należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://wca.wroc.pl/formularz-o-dofinansowanie-partnerstwado 20.06.2018 r.
·        więcej szczegółowych informacji na temat Programu znajdą Państwo na stronie www.wca.wroc.pl
·        przedsiębiorcy oraz naukowcy poszukujący partnerstwa mają możliwość umieszczenia na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego swojej oferty.

Mogą Państwo to zrobić wypełniając formularz dla przedsiębiorcy poszukującego naukowca lub naukowca poszukującego przedsiębiorcy do partnerstwa dostępny na stronie: https://wca.wroc.pl/poszukiwani-partnerzy-mozart


W kwestiach związanych z programem prosimy o kontakt z pracownikami Wrocławskiego Centrum Akademickiego:


Anna Gil – koordynator programu
anna.gil@um.wroc.pl
tel.: 71 770 20 05

Anna Banaś – opiekun partnerstw
anna.banas@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 13

Katarzyna Hubicka – opiekun partnerstw   
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl
tel.: 71 770 20 30

Adam Żygadło – opiekun partnerstw
adam.zygadlo@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 14

Kamil Eckhardt – opiekun partnerstw
kamil.eckhardt@um.wroc.pl
tel.: 71 798 13 15

Ze strony Ośrodka Współpracy Nauki z GospodarkąPolitechniki Wrocławskiej  informacji udzielają:

 

Jolanta Kulikowska

jolanta.kulikowska @pwr.edu.pl

tel.: 71 340 78 11

 

Anna Świędrych

anna.swiedrych@pwr.edu.pl
tel.: 71 340 78 14

, 2018-05-17