Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Komunikat po Radzie Wspólnoty Klastra dnia 11.04.2018 r.

Szanowni Państwo – Partnerzy w Klastrze ICT

Pragnę poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Wspólnoty Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Poniżej przestawiam najistotniejsze kwestie, które były przedmiotem obrad Rady Wspólnoty, a dotyczyły zarówno spraw związanych z organizacją jak również istotą funkcjonowania Klastra:

Rada Wspólnoty:

  1.  jednogłośnie zaakceptowała wnioski dwóch firm: Coders Lab Sp. z o.o. (dawniej Akademia IT Sp. z o.o.) oraz ERGOIDISE Adrian Gałęziowski, dotyczące akcesu do grona Partnerów Klastra ICT,
  2.  jednogłośnie zaakceptowała zmiany w składzie Komitetu Sterującego Klastra:
  3. przedstawicielem firmy Globallogic SA w Komitecie Sterującym został Pan Grzegorz Gembara, który zastąpił Pana Tomasza Bienkiewicza,
  4. uzupełniono nieobsadzone (wakat) miejsce w Komitecie Sterującym kreatywnym przedstawicielem małej firmy, dziesiątym członkiem Komitetu Sterującego został Pan Łukasz Gajda z firmy Grinn Sp. z o.o.
  5. ) jednomyślnie zaakceptowała zmianę na stanowisku Sekretarza Komitetu Sterującego Klastra, Pan dr Andrzej Jabłoński przechodzi na emeryturę, funkcję Sekretarza Komitetu Sterującego przejmuje Pan dr hab. inż. Henryk Maciejewski, Prof. PWr
  6. jednomyślnie zaaprobowała zmiany w zakresie Grup Roboczych:

- reset (rozwiązanie) wszystkich Grup Roboczych, ponieważ minęło wiele lat od ich powstania i uwarunkowania merytoryczne istotnie się  zmieniły,

- utworzenie nowych Grupy Roboczych, opartych na kreatywnych liderach reprezentujących Partnerów w Klastrze ICT.

Podczas posiedzenia Rady Wspólnoty swoje prezentacje wygłosili:

-Pani Agata Zemska-Dyrektor Dyrektor Wydziału Gospodarki w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prezentacja p.t: „Klastry stymulatorem rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji”.

- Pan Marek Stankiewicz –przedstawiciel Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, prezentacja p.t.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

- Pan Grzegorz Gembara z firmy Globallogic S.A., prezentacja p.t: „Tendencje rozwojowe wrocławskiej branży IT”.

Wszystkie prezentacje dostępne są na witrynie Klastra: www.ict-cluster.wroc.plw zakładce Pliki/Prezentacje(bezpośredni link https://www.ict-cluster.wroc.pl/?c=files).

Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim przedstawicielom Partnerów Klastra za udział w obradach Rady Wspólnoty, jak również zachęcić Państwa do zgłaszania swoich pomysłów/sugestii w zakresie utworzenia nowych Grup Roboczych.

Jednocześnie nadmieniam, że obecnie Klaster skupia 77 partnerów i z uwagi na zmiany organizacyjne zachodzące w Państwa instytucjach/firmach zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do Biura Klastra na adres kontakt@ict-cluster.wroc.plwszelkich zmian danych teleadresowych.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

dr hab. inż. Henryk Maciejewski

Sekretarz Komitetu Sterującego

Klastra ICT

, 2018-04-24