Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Kryptologia a Biznes, Bezpieczeństwo Stosowane: Zdalne Odczyty

W dn. 17-18 marca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie odbędzie się II konferencja naukowo-przesmysłowa Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane, której tematem przewodnim będą Zdalne odczyty.

Ideą Konferencji organizowanej przez Sidus Novum Sp. z o.o., Uniwersytet Zielonogórski oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Koło Zielonogórskie jest zbudowanie platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, przemysłowym oraz wszystkimi zainteresowanymi.

Proponowane zagadnienia:

- Ochrona danych w systemach zdalnych odczytów
- Aspekty prawne zdalnych odczytów
- Architektura systemów zdalnych odczytów
- Zdalne liczniki
- Kryptologia - metodologia, techniki i narzędzia.
- Analizatory jakości energii elektrycznej
- Rozwiązania Business Intelligence (BI) dla systemów odczytowych
- Rozwiązania sprzętowo – programowe
- Zdalne odczyty w SmartStreetLighting

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą Konferencji, jej tematyką i zasadami uczestnictwa.

- Zespół Klatsra ICT

Paula Sobok, 2015-02-17