Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Europejski Kongres Technologiczny - Wrocław 12-13 czerwca 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Technologicznym, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12 i 13 czerwca 2014 r.

Kongres organizowany  we współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Gospodarki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Politechnikę Wrocławską będzie istotnym wydarzeniem poświęconym problematyce unowocześniania przemysłu i rozwoju technologii. Jednym z głównych celów Kongresu jest tworzenie platformy do podejmowania wspólnych projektów europejskich. Służyć temu będzie m.in. sesja, poświęcona prezentacji działalności czterech czołowych europejskich centrów badawczo-rozwojowych: CEA (Francja), Fraunhofer (Niemcy), TNO (Holandia) i VTT (Finlandia).

 

Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 31 maja. Ze szczegółowym programem i warunkami uczestnictwa można zapoznać na portalu Kongresu www.etcwroclaw.eu

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Pana Macieja Sadlaka.
e-mail: maciej.sajdak@iztech.pl
telefon: 22 651-73-89

 

Pozdrawiamy, Zespół Klastra ICT

, 2014-05-28