Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

MOZART

Szanowni Klastrowicze,

Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło instrument wsparcia partnerstwa szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora aktywności gospodarczej w postaci programu "Mozart". Opiera się on na formule finansowego wsparcia partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy, których celem jest powstanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających wpływ na rynek pracy we Wrocławiu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. ws. programu zostanie przeprowadzony konkurs, w ramach którego zostaną wyłonione najlepsze partnerstwa i dofinansowane w postaci dwunastomiesięcznego stażu.

Zapraszamy na stronę Wrocławskiego Centrum Akademickiego w celu uzyskania bliższych informacji o pragramie "Mozart".

Z pozdrowieniami,

Zespół Klastra

Monika Bobnis, 2012-08-08