Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

III Spotkanie Klubu Klastrów MG

Monika Jędrzejczak, 2012-04-19