Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

PAKIET INFORMACJI PO SPOTKANIU W KLASTRZE

Rada Wspólnoty podjęła decyzję o przyjęciu 3-ch nowych Partnerów do naszego Klastra - firmy:

  • Monitech
  • Rhino
  • Biuro Inżynierskie Softechnik

Dokonano zmian reprezentantów w Komitecie Sterującym i odpowiednich Grupach Roboczych Klastra. Uczestnicy wysłuchali trzech interesujących prezentacji nt.:

  • "Ochrona know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum. Aspekty praktyczne i prawne" - mec. Konrad Wiliczkiewicz, LEXTRA Kancelaria Prawna (Zobacz: /storage/File/news/LEXTRA.ppt )
  • "Aktualne możliwości pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych dla członków Klastra ICT" - Marzena Zaborska, Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. (Zobacz: /storage/File/news/CWPR%20S_A_.ppt )
  • "Korzyści wynikające ze współpracy nauki i biznesu przez tworzenie i wzmacnianie sieci  powiązań" - Przemysław Bobnis, Piotr Szymański, Network Sunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu (Zobacz: http://tinyurl.com/networksunrise )

Na spotkaniu zostało przedstawione również kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Klastra - /storage/File/news/KALENDARIUM.pdf


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujęmy za przybycie.

Zespół Klastra ICT

Monika Jędrzejczak, 2012-03-01