Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

POSIEDZENIE RADY WSPÓLNOTY KLASTRA ICT

Pozdrawiamy - Zespół Klastra ICT

Protokół z minionego posiedzenia RW

Szczegółowy program

Monika Jędrzejczak, 2012-02-10