Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

VRATIS Sp. z o.o.

VRATIS Sp. z o.o.

Vratis Sp. z o.o. to jednostka naukowo-badawcza specjalizująca się w opracowywaniu algorytmów na potrzeby analizy obrazów w przemyśle, medycynie i biologii jak również w akceleracji obliczeń na procesorach graficznych GPU.

Nasi pracownicy to inżynierowie, pracownicy naukowi i programiści z praktyczną wiedzą z danej dziedziny. Zebrane doświadczenie w czasie pobytu na stypendiach zagranicznych (Uniwersytet w Zurichu, Instytut Maxa Plancka Biologii Molekularnej, Biotechnological Centre, Uniwersytet Techniczny w Dreznie) oraz wiedza z zakresu przetwarzania obrazów, metod statystycznych i nowoczesnego programowania pozwala nam na proponowanie rozwiązań bazujących na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz wysoce wydajnych technologiach programistycznych. Wyniki naszych prac były opublikowane w czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej oraz monografiach (Nature Methods, Int J Gynec Cancer,  Histopathology, Springer).

Nasze projekty dotyczą:

Opracowania i wdrożenia systemu wspierającego klasyfikację komórek na obrazach histopatologicznych pochodzących z wysokiej rozdzielczości skanerów mikroskopowych takich producentów jak Hamamatsu, Olympus i Zeiss. Projekt realizowany wspólnie z irlandzką firmą SlidePath.

Budowy dedykowanego akceleratora sprzętowego, dzięki któremu czas trwania obliczeń może zostać wielokrotnie zmniejszony. Zwykły komputer PC wyposażony w akcelerator oraz odpowiednie oprogramowanie będzie w stanie rozwiązać równania przepływu w zadowalającym czasie.

Systemu komputerowego wspierającego diagnostykę nowotworu szyjki macicy. W wyniku pracy naukowej opracowano wydajną i dotąd nigdzie nie prezentowaną metodę filtracji obrazów cytologicznych za pomocą algorytmów przetwarzania obrazu. Bezpośrednie zastosowanie jej w ginekologii przy diagnozowaniu nowotworu szyjki macicy może istotnie wpłynąć na szybkość i jakość diagnozy, co zostało udowodnione w eksperymentach. Metoda sprowadza się do komputerowej analizy obrazu mikroskopowego i usunięciu tych fragmentów obrazu, które utrudniają lekarzowi diagnozę.

Opracowania algorytmów analizy obrazów służących do zdekodowania kodów dwuwymiarowych (2D barcodes) na obrazach o złej jakości.

Vratis

54-413 Wrocław
ul. Klecińska 125

tel.: +48 605 11 1445
fax: +48 71 798 58 17
info@vratis.com

http://www.vratis.com