Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Szpital funkcjonuje od 15 czerwca 1984 roku

 • w Szpitalu hospitalizowanych było ponad 500 tysięcy pacjentów
 • w poradniach specjalistycznych udzielono blisko 1 mln 500 tysięcy konsultacji
 • przeprowadzono ponad 120 tysięcy operacji
 • na świat przyszło blisko 60 tysięcy dzieci, w tym ponad 400 bliźniąt

Rozwój Szpitala

 • 1984 - otwarcie pierwszej na Dolnym Śląsku pracowni Tomografii Komputerowej
 • 1985 - pierwsza operacja przeszczepienia nerki
 • 1990 - pierwsza operacja na otwartym sercu
 • 1993 - uruchomienie pierwszego na Dolnym Śląsku Rezonansu Magnetycznego
 • 1999 - uruchomienie analizatora izotopowego IRYS (1. na Dolnym Śląsku i 2. w Polsce)
 • 2002 - otwarcie przy Szpitalu lądowiska dla śmigłowców
 • 2003 - otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • 2004 - otwarcie Oddziału Chemioterapii oraz Oddziału Transplantacyjnego
 • 2004 – uruchomienie Kardioangiografu Innova 4000
 • 2004 – otwarcie zmodernizowanej Centralnej Sterylizacji
 • 2005 – wdrożenie systemu do radiografii cyfrowej
 • 2007 – otwarcie nowoczesnej pracowni elektrostymulacji serca

Lecznictwo zamknięte (608 łóżka): Oddziały Chirurgiczne: Naczyniowy, Ogólny, Onkologiczny;
Oddziały: Chemioterapii, Kardiologiczny, Kardiologiczny Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczy, Urologiczny, Laryngologiczny, Okulistyczny, Dermatologiczny, Neonatologiczny, Pediatryczny, Angiologiczny, Nefrologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lecznictwo otwarte: 18 Poradni Specjalistycznych, Pracownie Diagnostyczne, Stacja Dializ, Pracownia Naczyń Obwodowych, Pracownia Diagnostyczno Zabiegowa Naczyń i Serca

Szpital zatrudnia 877 osób w tym :
Lekarze - 134 osób (4 profesorów, 3 dr hab. n.med., 42 dr n.med., 128 lekarzy specjalistów IIº, 6 lekarzy Iº, 43 lekarzy rezydentów, 33 lekarzy stażystów)
Pielęgniarki i położne- 408 osób ,Personel pomocniczy i techniczny- 175 osób, Administracja-80 osób

Osiągnięcia Szpitala:

 • Od 2002 roku Szpital corocznie plasuje się na wysokim miejscu w Rankingu 100 Najlepszych Szpitali w Polsce organizowanym przez „Rzeczpospolitą”
 • 2006 – Szpital został laureatem IV edycji Dolnośląskiej Nagrody Jakości
 • 2006 – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nadaniu Szpitalowi statusu jednostki badawczo - rozwojowej.
 • 2007 – prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz został laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii największa osobowość w promocji regionu

Plany na przyszłość:

 • Modernizacja szpitala mająca na celu dostosowanie do norm i standardów polskich i europejskich ze szczególnym uwzględnieniem części diagnostycznej i klinicznej.
 • Wprowadzenie nowych metod terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych i terapii genowej.
 • Rozszerzenie możliwości leczenia metodami małoinwazyjnymi i endowaskularnymi.
 • Utworzenie centrum kompleksowego leczenia chorób serca, naczyń i udarów mózgowych.
 • Dalsze rozszerzanie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, narządu rodnego, pęcherza moczowego, trzustki i żołądka.
 • Rozwój metod żywienia parenteralnego i enteralnego u chorych w stanie krytycznym

W czerwcu 2005 Szpital przeszedł pomyślnie audit nadzoru i otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000

Polityka Jakości Szpitala:

 • Dostarczenie pacjentom najwyższej dostępnej jakości usług medycznych w zakresie:Profilaktyki, Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji.
 • Zapewnienie pacjentom powszechnego dostępu do usług medycznych i ich ciągłe poszerzanie.

Etyka i jakość usług medycznych.

 • Poprawa jakości i ciągłe unowocześnianie metod diagnostycznych i leczniczych w oparciu o wyniki badań naukowych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
 • Zaangażowanie całej załogi Szpitala na rzecz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w trosce o dobro pacjenta.
 • Stosowanie nowych technologii medycznych i technik diagnostycznych pozwalających na dostosowanie świadczonych usług do wymagań i oczekiwań pacjenta, w tym transplantacje narządowe i komórkowe.
 • Monitorowanie rynku w celu uwzględnienia w terapii najnowszych preparatów leczniczych i materiałów medycznych oraz wykluczenie ich nieprawidłowego działania.