Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Politechnika Wrocławska

data przystąpienia do Klastra: 2007-06-05
 Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska to:
 • jedna z największych uczelni akademickich w Polsce
 • ponad 33 tys. studentów na 13 wydziałach oraz w trzech filiach (w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze)
 • 53 różnorodne kierunki kształcenia
 • ponad 4 tys. pracowników; w tym około 2 tys. pracowników naukowo-dydaktycznych
 • ponad 280 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, dostępem do internetu, sale dydaktyczne wyposażone multimedialnie
 • ponad 380 realizowanych umów międzynarodowych
 • aktywna współpraca międzynarodowa; zaangażowanie w dziesiątki programów badawczych w ramach: Programów Ramowych, Horyzont 2020, EUREKA, COST, ARISS, Funduszu Węgla i Stali, Funduszy Strukturalnych (foresight)
 • akces w programach międzynarodowej wymiany studenckiej – Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci
 • udział w programach podwójnego dyplomowania
 • kształcenie dostosowane do wymogów rynku pracy
 • stosowanie procedur European Credit Transfer System - europejski system transferu punktów
 • badania ukierunkowane na zapotrzebowanie gospodarki
 • wysoka pozycja w rankingach szkół wyższych
 • członek European University Association

Politechnika Wrocławska – wczoraj – dziś – jutro

Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 13 wydziałach oraz w 3 filiach, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 33 tys. studentów. W ogólnopolskich rankingach szkół wyższych rokrocznie zajmuje wysokie pozycje. Politechnika od wielu lat przoduje w rankingach uczelni technicznych w kraju. Również wysokie miejsca zajmuje w grupie: Gdzie studiować w kategorii: nowoczesne technologie (informatyka, elektronika, inżynieria materiałowa). Tym samym dzięki Politechnice Wrocławskiej, Wrocław jawi się jako stolica polskiej informatyki. Ma to związek m. in. z dydaktyką na europejskim poziomie oraz badaniami naukowymi prowadzonymi przez jej pracowników. Ich dokonania zauważane są nie tylko w kraju, ale i poza granicami.

Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych.
Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: Programy Ramowe UE (m.in.Horyzont 2020), SOCRATES-ERASMUS, Leonardo da Vinci. Na terenie politechniki działa ponadto wiele organizacji i stowarzyszeń studenckich. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Światowy poziom badań naukowych oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami, m.in. Philips Lighting Poland S.A., KOGENERACJA S.A., Toyota, LG, WABCO, EnergiaPro, KGHM Polska Miedź S.A., Whirlpool, VOLVO.

W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.

Strona WWW: www.pwr.wroc.pl