Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Neurosoft sp. z o.o.

O Firmie
Neurosoft Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1992 r. jako spin-off absolwentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Nazwa firmy pochodzi od technologii sztucznych sieci neuronowych, która jest rozwijana przez Spółkę i stanowi podstawę wszystkich autorskich systemów.

Dorobek intelektualny oraz zaawansowana myśl techniczna stanowią najważniejszy kapitał przedsiębiorstwa. Autorskie technologie rozwijane są przez własny zespół badawczo-rozwojowy we współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi.

Nasze technologie

Głównym profilem działalności firmy jest tworzenie i komercjalizacja systemów opartych na sieciach neuronowych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w praktyce. Firma z sukcesem wprowadziła na rynek szereg autorskich produktów i rozwiązań w następujących dziedzinach:

  • Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) - dzięki prowadzonym badaniom podstawowym powstały nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (Optical Character Recognition), unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów oraz nowatorskie technologie obrazowania dwu- i trójwymiarowej przestrzeni (NeuroCar, NeuroSpace).
  • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP - natural language processing) - wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, skoncentrowane przede wszystkim na stworzeniu metod gramatycznej analizy tekstów napisanych w języku polskim, zaowocowały powstaniem systemu do analizy morfoskładniowej tekstów pisanych w języku polskim - Neurosoft GRAM oraz bazującego na nim systemu pełnotekstowego wyszukiwania informacji (NeuroScope, NeuroCourt).
  • Przetwarzanie sygnałów różnego pochodzenia (elektrycznych, elektro-magnetycznych, radarowych) z wykorzystaniem metod klasycznych oraz technologii uczenia maszynowego (w tym algorytmów bazujących na sieciach neuronowych). Wyniki badań zaimplementowane zostały w wielu rozwiązaniach linii produktowej NeuroCar (WIM/MIM, ParkQueue) oraz NeuroSpace (SLAM).

Nasze Produkty

Najważniejszą linię produktową stanowią systemy NeuroCar, wykorzystujące zaawansowane metody analizy obrazu w inteligentnych systemach transportu i bezpieczeństwie ruchu drogowego. Większość rozwiązań stanowią wieloczujnikowe układy pomiarowe, które bez problemu można integrować z systemami nadrzędnymi klienta.

Drugą gałąź działalności firmy stanowią rozwiązania z zakresu rozpoznania pisma, gramatycznej analizy tekstów oraz elektronicznego zapisu dokumentów (NeuroScope, NeuroCourt).

Nową, dynamicznie rozwijaną obecnie gałęzią są rozwiązania oparte na wykorzystaniu bezzałogowych statków latających (dronów) do realizacji specyficznych zadań w różnych dziedzinach gospodarki (NeuroSpace).

  • NeuroScope to Internetowy i Intranetowy system do pełnotekstowego wyszukiwania informacji. Służy bardzo precyzyjnemu pozyskiwaniu żądanych informacji z dużych, dostępnych w postaci elektronicznej zasobów. W odróżnieniu od większości dostępnych na rynku rozwiązań, zastosowane w NeuroScope zaawansowane technologie lingwistyczne umożliwiają osiągnięcie zdecydowanie wyższej jakości wyników wyszukiwania. Sercem NeuroScope jest analizator morfoskładniowy tekstów pisanych w języku polskim Neurosoft Gram.

  • NeuroCourt to grupa produktów stworzonych w celu zwiększenia transparentności orzecznictwa sądowego oraz komunikacji urzędów z obywatelami. Powstały w ramach linii produktowej Portal Orzeczeń to oprogramowanie umożliwiające anonimizację i prezentację orzeczeń sądów powszechnych na ogólnodostępnej platformie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.orzeczenia.ms.gov.pl). Portal Informacyjny umożliwia natomiast osobom upoważnionym wgląd do spraw prowadzonych w sądach (www.ms.gov.pl). Oba systemy udostępniają treści orzeczeń z zachowaniem wszelkich wymogów formatywnych, w tym przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych.

  • NeuroCar to grupa produktów przeznaczonych do monitorowania zdarzeń w ruchu drogowym oraz do kompleksowej identyfikacji pojazdów w oparciu o integrację sygnałów z różnego rodzaju czujników. Trzonem systemu jest NeuroCar Engine - autorskie oprogramowanie Neurosoft oparte na technologii sieci neuronowych, które pozwala na rozpoznanie numerów rejestracyjnych oraz cech charakterystycznych pojazdu (marka, model, kolor) w oparciu o analizę obrazów cyfrowych. W ramach linii produktowej NeuroCar oferowane są m.in. systemy: preselekcji wagowej (NeuroCar WIM), kontroli przejazdu na czerwonym świetle (NeuroCar RedLight), kontroli wjazdu (NeuroCar Access, NeuroCar MIM) oraz systemy wyznaczania zajętości parkingowej (Neurocar ParkBalance, ParkSpots, ParkQueue).

  • NeuroSpace – wdrażana obecnie linia produktowa, bazująca na implementacji autorskich technologii Neurosoft na autonomicznej platformie elektroniczno-informatycznej (dronach). Systemy tworzone w ramach tej linii łączą w sobie elementy obrazowania przestrzeni - uzyskane dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w przetwarzaniu sygnałów i obrazów - z nowatorskimi modułami nawigacji, sterowania i zarządzania misjami. Pierwszym komercyjnym produktem jest NeuroSpace Warehouse - system do automatycznej inwentaryzacji magazynów wielkopowierzchniowych przy pomocy roju autonomicznych dronów.

Prezentacje sposobu działania i funkcjonalności systemów:

Neurosoft Sp. z o.o.

53-030 Wrocław
ul. Życzliwa 8
tel.: +48 71 738 83 00
e-mail:mailto:info@neurosoft.pl
strona www: http://www.neurosoft.pl