Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

CUBE.ITG S.A.

CUBE.ITG S.A.

Działalność: Automatyzacja i Integracja, Elektronika Profesjonalna, Systemy Multimedialne
Siedziba: 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 20
Kontakt: tel. +48 71 346 35 00, fax +48 71 346 35 99
Strona Internetowa : www.microtech.com.pl

Microtech International S.A. działa od roku 1990. Przedsiębiorstwo zostało założone przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Firma Microtech International S.A. jest obecna od kilkunastu lat na rynku nowoczesnych technologii w dziedzinie automatyki, elektroniki oraz systemów informatycznych. Podstawowy zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje prace badawczo-rozwojowe, projektowanie, produkcję oraz implementację innowacyjnych rozwiązań we wspomnianych dziedzinach działalności.

Skuteczność i solidność firmy została potwierdzona realizacją wielu ambitnych projektów, obejmujących najczęściej pełen cykl realizacyjny począwszy od koncepcji poprzez projekty, badania, produkcję, kompletację, instalację i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zadania realizowane przez przedsiębiorstwo dotyczą między innymi: projektowania i realizacji inwestycji z zakresu kompleksowej automatyzacji i integracji systemów w obiektach przemysłowych i budynkach inteligentnych, projektów i wdrożeń z zakresu dedykowanych rozwiązań elektronicznych w dziedzinie szybkiego przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz sterowników wbudowanych, projektowania, realizacji i integracji przemysłowych systemów informatycznych oraz systemów audiowizualnych. W roku 2006 na skutek połączenia z firmą Softechnik Sp. z o.o., liderem w branży automatyki systemów ciepłowniczych w Polsce, oferta firmy objęła także automatyzację kotłów i źródeł ciepła, modernizację i automatyzację układów hydraulicznych ciepłowni komunalnych i przemysłowych oraz systemy komputerowego nadzoru w branży ciepłowniczej.

Najważniejszymi kryteriami, na których pracownicy przedsiębiorstwa koncentrują się podczas wykonywania zadań, są: spełnienie wymagań klienta, wysoka niezawodność i nowoczesność proponowanych rozwiązań, minimalizacja czasu dostarczenia produktu, maksymalizacja efektywności rozwiązania oraz optymalizacja kosztów produkcji i eksploatacji. Microtech International S.A. posiada laboratoria projektowe i uruchomieniowe wyposażone w profesjonalne urządzenia pomiarowe i kontrolne, jak również w najnowsze narzędzia projektowe i produkcyjne. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie firmy w wykorzystaniu rozwijających się technologii FPGA i DSP lokuje ją pośród liderów polskiego rynku nowoczesnych technologii.

Microtech International S.A. zatrudnia około 40 osób, większość z nich to inżynierowie pracujący jako projektanci. Przedsiębiorstwo współpracuje z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Od momentu założenia firma brała udział w wielu polskich i międzynarodowych przedsięwzięciach o innowacyjnym charakterze, realizowanych pod patronatem Unii Europejskiej oraz Komitetu Międzynarodowej Inicjatywy EUREKA!.

Przedsiębiorstwo jest członkiem współzałożycielem Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych. W Polsce firma współpracuje w ramach projektów badawczo-rozwojowych z Centrum Techniki Morskiej z Gdyni, Politechniką Wrocławską, Komitetem Badań Naukowych z Warszawy oraz Państwowym Instytutem Telekomunikacji z Warszawy. Microtech International S.A. z sukcesem zakończył dwa międzynarodowe projekty w ramach programu EUREKA! (GLOBAL TRECEABILITY i CHAMELEON). Obecnie firma uczestniczy w pięciu międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w ramach programu EUREKA! (jako koordynator projektu EMBEDDED FORTRESS) oraz 6 Programu Ramowego (projekty: E-CAB prowadzony przez AIRBUS Deutschland, MOET zarządzany przez AIRBUS France, FastMatch prowadzony przez University of Reading oraz MoveON koordynowany przez Systema Technologies).

Do grona klientów Microtech International S.A. należą takie firmy, jak: PGNiG SA, KGHM Polska Miedź SA, Alstom Power Sp. z o.o., Gazoprojekt SA, Port Lotniczy Wrocław SA, BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA, Chemeko Sp. z o.o., Investgas SA, ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o., Polifarb Cieszyn-Wrocław SA, PBG SA, Gazobudowa Sp. z o.o., Naftomontaż Sp. z o.o., Nafta-Gaz Sp. z o.o., Fabryka Kotłów Sefako SA, Fabryka Kotłów Rafako SA i inne.

Firma wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Innovation Technology Group SA (ITG SA). Microtech International S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2001 i gwarantuje wysoką jakość oraz najwyższy poziom techniczny świadczonych usług.