Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

data przystąpienia do Klastra: 2007-11-07
Strona WWW: www.cwpe.pl