Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

SIENN Poland Sp. z o.o.

Kontakt:

Sienn Poland Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 2, 53-609 Wrocław

tel. +48 71 7073442

Prezes Zarządu: Grzegorz Fidyka

mailto:biuro@sienn.pl

https://www.sienn.com/