Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kontakt:

Uniwersytet Ekonomiczny

Dr Artur Rot

Kierownik Katedry

Katedra Systemów Informacyjnych

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

tel. +48 71 3680369

e-mail:  Artur.Rot@ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach oraz w Filii w Jeleniej Górze.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.